Aan wie schreven nu feitelijk de Apostelen?

Is alles in de Bijbel ook aan ons gericht, of hebben wij een andere boodschap dan Israël?: €
Artikelnummer: CP83EH-DEPOT Categorie: Tag:

C. van Hoeven
De vraag in de titel van deze uitgave zou overbodig zijn, als alle apostelen aan dezelfde mensen geschreven hebben en dezelfde boodschap brachten. In feite hangt deze vraag direct verband met een andere vraag, nl. ‘Heeft het volk Israël nog een bijzondere roeping in de toekomst?’ Zo ja, dan moet er in het Nieuwe Testament ook iets staan wat niet in het bijzonder geldt voor Israël, maar voor ons, die niet tot het volk behoren. Deze uitgave gaat diep op deze vragen in, en geven u zo een sleutel tot dieper verstaan van Gods Woord.

Deze brochure is ook als pdf beschikbaar: download brochure

Deze uitgave en de verzending zijn gratis. Met een gift ondersteunt u Stichting EH Depot in het drukken en verspreiden van uitgaven, en daarmee de verspreiding van het evangelie. De kostprijs van deze uitgave is €3,00 en met verzendkosten wordt dit €5,49.