De precisie van de concordante vertaalmethode

Alfred E. Dekker
In deze folder vind u inleiding op de concordante vertaalmethode aan de hand van enkele verzen uit Romeinen 7. Zo wordt het belang van de concordante vertaling onderstreept.: €
Deze uitgave en de verzending zijn gratis. Met een gift ondersteunt u Stichting EH Depot in het drukken en verspreiden van uitgaven, en daarmee de verspreiding van het evangelie. De kostprijs van deze uitgave is €0,50 en met verzendkosten wordt dit €1,33.