Dicht op het woord – nummer 2 – 2023: €
Artikelnummer: CP537EH-DEPOT Categorie:
Een studieblad voor de NCV

Het blad Dicht op het woord brengt informatie over het vertaalproject van de Nederlandse Concordante Vertaling, de NCV, in de vorm van uitleg over de methode, artikelen over de voortgang van de werkzaamheden, verantwoording voor keuzes, woordstudies, en daarnaast ook Bijbelstudies op basis van de vertaling, het interlineair en achtergrondinformatie.

In deze uitgave worden updates over de werkzaamheden aan de vertaling van het Oude Testament besproken, en zijn er nieuwe interessante artikelen te lezen over de Godsnamen, kijken we hoe het zit met Schrift met schrift vergelijken en meer.

Een blad voor iedereen die het concordant vertalen een warm hart toedraagt, die interesse heeft in wat er staat geschreven.

Inhoudsopgave

  • De nieuwe app
  • Het werk aan het Oude Testament
  • Concordant vertalen op basis van patronen
  • Schrift met schrift vergelijken
  • De Godsnamen in het Hebreeuws
Deze uitgave en de verzending zijn gratis. Met een gift ondersteunt u Stichting EH Depot in het drukken en verspreiden van uitgaven, en daarmee de verspreiding van het evangelie. De kostprijs van deze uitgave is €2,00 en met verzendkosten wordt dit €4,49.