E-H bookazine – De bomen van dood en leven: €
Artikelnummer: CP413EH-DEPOT Categorie:

Eerste jaargang nr. 4
© 2022 Ed van Brummen

Samenvatting:

Zou God nu werkelijk ‘verrast zijn geworden’ door het eten van het eerste mensenpaar van de verboden vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad? Nam Hij het risico voor lief, dat daarmee het grootste deel van Zijn Schepping ‘voor eeuwig en altijd’ verloren zou gaan?

Of is alles wat er gebeurde met het eerste mensenpaar, onderdeel van een veel groter verlossingsplan, dat Hij uitvoert in tijdperken?

Zou het kunnen zijn dat de mens kennis moest krijgen van de boom van kennis van goed en kwaad en dat onze grote God en Schepper daar een bedoeling mee had?
Er gaat toch immers niets buiten God om …?
“Want uit Hem en door Hem en tot Hem is het al”, zoals Romeinen 11:36 zegt.

Deze uitgave en de verzending zijn gratis. Met een gift ondersteunt u Stichting EH Depot in het drukken en verspreiden van uitgaven, en daarmee de verspreiding van het evangelie. De kostprijs van deze uitgave is €2,00 en met verzendkosten wordt dit €4,49.