Eén voor allen – Een hommage aan Gods vermogen

Is God vermogend Zijn Eigen wil waar te maken in Zijn schepping of hebben we te maken met een God Die feilbaar is?: €
Artikelnummer: CP196EH-DEPOT Categorie:

Is God vermogend Zijn Eigen wil waar te maken in Zijn schepping of hebben we te maken met een God Die feilbaar is?

Gods liefde omvat niet alleen allen, maar is ook alles overwinnend! Alle eer gaat naar God Wiens kracht, wijsheid en bovenal Wiens allesomvattende liefde in het licht wordt gesteld. Veel oog voor persoonlijke beleving, vooral ook van moeite en lijden.

Inge van Wijnen, Novapres
https://allesinallen.nl/

Deze uitgave en de verzending zijn gratis. Met een gift ondersteunt u Stichting EH Depot in het drukken en verspreiden van uitgaven, en daarmee de verspreiding van het evangelie. De kostprijs van deze uitgave is €10,00 en met verzendkosten wordt dit €16,95.