,

EH bookazine 1 nr 2 – Leven, voor allen: €
Artikelnummer: CP381EH-DEPOT Categorieën: ,

E-H Bookazine: Leven, voor allen
Eerste jaargang (2022) nr.2

© 2022 Andries van de Wal

Samenvatting:

“Zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus.”
1 Korintiërs 15:22 [NBV21]

Dat wat God uitwerkt in die grootheid, is magnifiek.
Ik denk dat het machtig is dat jij en ik mogen weten,
dat God in de Zoon laat zien wat het is.

Letterlijk: “Want evenals in Adam allen sterven …”.
Ja, maar er staat geen punt.
God geeft dat in Christus allen levend gemaakt zullen worden.

De dood van de Zoon op Golgotha, leidt uiteindelijk voor alle mensen ten leven.
Paulus noemt Christus niet voor niets: “Christus, ons leven”, Kolossenzen 3:4.
Essentieel is de dood van de Heer, maar daarna volgt de opstanding.
Iets fundamentelers is er niet.

Deze uitgave en de verzending zijn gratis. Met een gift ondersteunt u Stichting EH Depot in het drukken en verspreiden van uitgaven, en daarmee de verspreiding van het evangelie. De kostprijs van deze uitgave is €2,00 en met verzendkosten wordt dit €4,49.