Geloof je in de opname van de gemeente?

Gelovigen hebben veel verschillende visies over de toekomst. In de eerste brief aan de Thessalonicenzen spreekt Paulus over de ‘opname van de gemeente’. Gelooft u daar ook in? In deze brochure wordt de tekst uit Thessalonicenzen eens nader bekeken.

Deze folder is ook als pdf verkrijgbaar: download folder: €
Deze uitgave en de verzending zijn gratis. Met een gift ondersteunt u Stichting EH Depot in het drukken en verspreiden van uitgaven, en daarmee de verspreiding van het evangelie. De kostprijs van deze uitgave is €0,50 en met verzendkosten wordt dit €1,33.