Nederlandse Concordante Vertaling

De Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) is een betrouwbare, consequente studie-vertaling, zodat u kunt onderzoeken wat er écht staat geschreven! In deze uitgave zijn Galaten, Efeze, Filipenzen, Kolossenzen, 2Timotheus en Filemon gebundeld.: €
Deze uitgave en de verzending zijn gratis. Met een gift ondersteunt u Stichting EH Depot in het drukken en verspreiden van uitgaven, en daarmee de verspreiding van het evangelie. De kostprijs van deze uitgave is €5,00 en met verzendkosten wordt dit €8,32.